För- och nackdelar med elbil

Vi har tidigare pratat om hur tekniken har hjälpt oss att minska vår klimatpåverkan vad det gäller transport. Vi har sakta men säkert börja gå mer och mer mot eldrivna motorer. Även om det har funnits ett visst utbud av elbilar så har de varit dyrare än vad vi idag kallar “vanliga bilar” och räckvidden […]

Read More