Teknik är väldigt intressant, men det är även mer än så. Tekniken är nödvändigt för våran utveckling och för att underhålla och effektivisera våra redan befintliga lösningar. Idag lever vi i en tid med ständig förändring och i många fall även förbättring, det sker nya framsteg nästan hela tiden.

Tänk bara på telefonen i din ficka, hur många enheter har den nu lyckats ersätta? Du kan plocka fram information om i princip vilket ämne som helst när du vill, samtidigt som du bär runt på ett enormt musikbibliotek. Det var inte allt för länge sen som det hade krävt en dator, en portabel CD-spelare, en massa skivor och slutligen en telefon.

Det är helt teknikens förtjänst. Just därför är det ett så intressant ämne. Här kommer vi skriva om teknik i alla möjliga former, vi hoppas att du hittar något som intresserar dig! Låt oss börja med ett ämne som kommer påverka de flesta av oss, nämligen transport.

Minska utsläpp

De första försöken till att bygga vad som kan liknas med bilar kom faktiskt redan på sent 1700-tal. Då gjordes försök i Frankrike med ångdrivna motorer, dock så togs de ur bruk då det var tveksamt om de faktiskt fyllde någon funktion. Man lyckades endast nå hastigheter runt blygsamma 4 km/h och man var tvungen att stanna för påfyllning av vatten redan efter 15 minuter.

Den första bensindrivna bilen dök upp i Sverige 1891 och även den hade franskt ursprung. Idag ser bilarna väldigt annorlunda ut mot för vad de gjorde på den tiden. De flesta bilarna är utrustade med en massa bekvämligheter och nyttiga funktioner som till exempel anti-sladd. Transport har alltid varit nödvändigt i samhället, både för oss privat, men även för stora företag. Eftersom miljön har hamnat mer och mer i fokus så är det naturligt att vi har börjat titta på hur vi kan minska vår klimatpåverkan. Där har tekniken nu tagit ett stort steg, nämligen elbilar.

Vi har sedan 2007 blivit bättre och bättre vad det gäller utsläpp i samband med transport, men vi har fortfarande en lång väg att gå. Vi har sedan ett tag haft ett relativt stort urval av både elbilar och hybrider, men mer är på väg. Företag har i allt större omfattning börjat satsa på elbilar eftersom att transport är en så stor del i klimatfrågan. Ett exempel på detta är Volvo som har lovat att alla bilar som produceras efter 2019 ska vara utrustade med någon form av elmotor.