Digitala verktyg för att göra skolan ännu bättre

Kommunikation och samarbete är nyckelord i den moderna skolan. Använd därför digital teknologi till er fördel i planering och genomförande av lärandet. Idag har en majoritet av elever tillgång till flera digitala enheter som mobiltelefon, dator eller surfplatta. Att arbeta digitalt med mjukvara från Infomentor är därmed ett naturligt val för skolpersonalen.

Kvalitet på digitala tjänster

Läroplanen i svensk skola omnämner idag arbete med digitala verktyg som viktigt från förskola upp till högsta akademiska nivå. Lärare och skolledning är därför måna om att ha rätt kompetens inom det digitala området, kompetensutveckling av anställda är av hög prioritet. En kvalitativ lärplattform med god funktionalitet, gränssnitt och tillgänglighet är en nyckelfråga.

Lätt att nå och arbeta med

Pålitlighet i form av stabil och snabb server är av stor vikt vid val av digitala verktyg. Även att kunna arbeta via samma plattform oavsett digital enhet, i den praktiska situationen kommer elever ha tillgång till olika sorters digitala enheter. Gränssnittet och mjukvaran behöver stödja olika operativsystem och fungera lika väl på mobiltelefon som dator.

Ett sätt att hantera problematiken att elever har olika förutsättningar är att skolan tillhandahåller datorer eller surfplattor. Att skolan erbjuder lån av digitala arbetsenheter är ett sätt att garantera rättvisa förutsättningar för alla elever.